اخبار

آخرین جلسه فصلی انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال 1400

تهران – سالن کنفرانس هتل رایا

جلسه همکاری و هم اندیشی با انجمن ساتکا

امضای تفاهم نامه میان استانداری کرمان و ساتبا

کرمان 

بازدید ریاست محترم ساتبا از سایت نیروگاهی شرکت نوران انرژی

ماهان – کرمان 

امضای تفاهم نامه بین وزارت نیرو و بخش خصوصی

ایجاد ده هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در کشور

گردهمایی و هم اندیشی شرکت های خصوصی سرمایه گذار در ایجاد ده هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر

به میزبانی شرکت نوران انرژی

گزارش تصویری از روز نخست گردهمایی شرکت های خصوصی سرمایه گذار در ایجاد ده هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر

تهران – سالن کنفرانس هتل رایا