آخرین جلسه فصلی انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت نوران انرژی روز گذشته مورخ پانزدهم اسفند ماه آخرین جلسه فصلی انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال 1400 برگزار شد.

این جلسه به میزبانی انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران و با حضور نمایندگانی از شرکت های برتر فعال در زمینه انرژی های تجدید پذیر در محل سالن کنفرانس هتل رایا تشکیل شد؛ افراد حاضر با بررسی عملکرد انجمن در سال جاری، به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند و نیز برنامه های خود را برای سال آتی اعلام کردند.