بازدید ریاست محترم ساتبا از سایت نیروگاهی شرکت نوران انرژی واقع در ماهان – کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت نوران انرژی، روز جمعه پانزدهم بهمن ماه جناب آقای دکتر کمانی معاون محترم وزارت نیرو و رییس سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) به همراه مدیران این سازمان و نیز مدیران شرکت از سایت نیروگاهی متعلق به شرکت نوران انرژی واقع در ماهان بازدید به عمل آوردند؛ و همچنین در جریان جزئیات پروژه توسعه سه مگاواتی نیروگاه نیز قرار گرفتند.

شایان ذکر است که در حاشیه بازدید از نیروگاه خورشیدی، از زمین کارخانه تولید پنل های خورشیدی نیز بازدید به عمل آمد.