جلسه همکاری و هم اندیشی با انجمن ساتکا

روز شنبه دوم بهمن ماه جلسه ای با عنوان هم اندیشی و تعامل فیمابین شرکت نوران انرژی و انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدید پذیر – ساتکا – با حضور مدیران ارشد و نمایندگانی از هر دو طرف برگزار شد؛ و دو طرف با بیان دیدگاه ها به گفتگو پیرامون مسائل فنی مربوط به انرژی های تجدید پذیر و نیز نحوه همکاری با یکدیگر پرداختند.