شرکت های زیر مجموعه

  • طرح و ساخت نیروگاهی نوران

شرکت طرح و ساخت نیروگاهی نوران با نام اختصاري نوران ندکو از سال ۱۳۹۶  فعاليت خود را در زمينه طراحی، احداث و بهره برداري نيروگاه‌های خورشيدی در کشور آغاز نمود. اين شرکت با هدف توسعه صنعت تجديدپذير و پاک درکشور و همچنين کاهش گازهای گلخانه ای و اتلاف انرژی در زمان توليد، انتقال و توزيع و با دسترسی به فناوری های روز دنیا که به واسطه حضور این شرکت در عرصه های بین المللی است، و بهره مندی از بهترين و کارآمدترين مديران ارشد، تکنسين های فنی و مهندسی شروع به فعاليت نموده است.

 

  • صنایع انرژی سبز کویر کیش

صنایع انرژی سبز کویر کیش پس از سال‌ها تجربه در فاز بهره‌برداری و نگهداری پروژه‌های نیروگاهی گروه توسعه نوران انرژی سبز خاورمیانه و با توجه به نیاز موجود در عرصه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور با هدف بکارگیری تجارب و پاسخ‌گویی به نیاز موجود آغاز به فعالیت نموده است.

کویر کیش این قابلیت را دارد که مرحله بهره‌برداری و نگهداری از نیروگاه‌های خورشیدی را با استفاده از تجهیزات روز دنیا و مطابق با استانداردهای بین‌المللی و داخلی و به تناسب شرایط محیطی و فنی هر پروژه به انجام رساند. ما به اتکای دانش و تجربه ی تیم تخصصی خود در زمینه بهره‌برداری و نگهداری نیروگاه‌ برآنیم تا میزان تلفات و ناکارآمدی را در مرحله بهره‌برداری به حداقل برسانیم.