صنایع انرژی سبز کویر کیش

کویر کیش پس از سال‌ها تجربه در فاز بهره‌برداری و نگهداری پروژه‌های نیروگاهی گروه توسعه نوران انرژی سبز خاورمیانه و با توجه به نیاز موجود در عرصه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور با هدف بکارگیری تجارب و پاسخ‌گویی به نیاز موجود آغاز به فعالیت نموده است.

کویر کیش این قابلیت را دارد که مرحله بهره‌برداری و نگهداری از نیروگاه‌های خورشیدی را با استفاده از تجهیزات روز دنیا و مطابق با استانداردهای بین‌المللی و داخلی و به تناسب شرایط محیطی و فنی هر پروژه به انجام رساند. ما به اتکای دانش و تجربه ی تیم تخصصی خود در زمینه بهره‌برداری و نگهداری نیروگاه‌ برآنیم تا میزان تلفات و ناکارآمدی را در مرحله بهره‌برداری به حداقل برسانیم.