طرح و ساخت نیروگاهی نوران

شرکت طرح و ساخت نیروگاهی نوران با نام اختصاري نوران ندکو از سال 1396  فعاليت خود را در زمينه طراحی، احداث و بهره برداري نيروگاه‌های خورشيدی در کشور آغاز نمود. اين شرکت با هدف توسعه صنعت تجديدپذير و پاک درکشور و همچنين کاهش گازهای گلخانه ای و اتلاف انرژی در زمان توليد، انتقال و توزيع و با دسترسی به فناوری های روز دنیا که به واسطه حضور این شرکت در عرصه های بین المللی است، و بهره مندی از بهترين و کارآمدترين مديران ارشد، تکنسين های فنی و مهندسی شروع به فعاليت نموده است.