نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی ماهان

نیروگاه خورشیدی نور ماهان با تکنولوژی فتوولتاییک و با ظرفیت 10 مگاوات در مرداد ماه سال 1397 به بهره برداری رسیده است. این نیروگاه در زمینی به وسعت 21.8 هکتار و در فاصله 1500 متری از پست برق فوق توزیع ماهان قرار دارد. این منطقه به دلیل میزان تابش و ارتفاع زیاد و دمای نسبتاً خنک  از لحاظ میزان تولید انرژی خورشیدی جزو مناطق برتر در کشور ایران محسوب می گردد.