به آینده روشن خوش آمدید!

انرژی خورشیدی وسیع ترین منبع انرژی در جهان است. به عبارتی ساده تر انرژی خورشید یکی از منابع تامین انرژی رایگان، پاک و عاری از اثرات مخرب زیست محیطی است که از دیرباز به روش های گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. انرژی نوری که از جانب خورشید در هر ساعت به زمین می تابد، بیش از کل انرژی است که ساکنان زمین در طول یک سال مصرف می کنند. بی تردید یکی از مهمترین فعالیتهای کشورهای پیشرفته در کاهش مصرف انرژی های ناپاک، گسترش تکنولوژی هایی است که از منابع تجدیدپذیر و نامحدود انرژی استفاده می کنند. این موضوع تاثیر فراوانی را هم بر اقتصاد و هم بر محیط زیست برجای خواهد گذاشت. بدین معنی که با استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی از پایان منابع فسیلی سوخت جلوگیری شده و مضرات زیست محیطی نیزبه همراه نخواهد داشت. سیستمهای فتوولتائیک یکی از بهترین راههای تولید انرژی از خورشید خواهند بود. این سلولها نور خورشید را به الکتریسیته تبدیل می کنند. ایران با داشتن حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال جزو بهترین کشورهای دنیا در زمینه پتانسیل انرژی خورشیدی در جهان می باشد. با توجه به موقعیت جغرافیای ایران و پراکندگی روستایی در کشور، استفاده از انرژی خورشیدی یکی از مهمترین عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد. استفاده از انرژی خورشیدی یکی از بهترین راه های برق رسانی و تولید انرژی در مقایسه با دیگر مدل های انتقال انرژی به روستاها و نقاط دور افتاده در کشور از نظر هزینه، حمل نقل، نگهداری و عوامل مشابه می باشد.

SOLAR ENERGY, TODAY’S RESOURCE FOR A BRIGHTEER TOMORROW

اخبار

گروه نوران انرژی

طرح و ساخت نیروگاهی نوران

صنایع انرژی سبز کویر کیش

انرژی خورشیدی، بخش آفتابی زندگی